Szukaj

E-sprawozdania finansowe – zmiany i ważne terminy

E-sprawozdania finansowe – zmiany i ważne terminy

Procedura przygotowywania i wysyłania sprawozdań finansowych nie uległa zmianom. Jedyne co się zmieniło, to forma takich raportów. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 1 października 2018 roku zobowiązała przedsiębiorców do sprawozdawczości elektronicznej. Nasze e-sprawozdania finansowe muszą przybrać formę plików XML. Z kolei od 1 września 2019 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany w zakresie struktur logicznych sprawozdań finansowych

Procedura przygotowywania i wysyłania sprawozdań finansowych nie uległa zmianom. Jedyne co się zmieniło, to forma takich raportów. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 1 października 2018 roku zobowiązała przedsiębiorców do sprawozdawczości elektronicznej. Nasze e-sprawozdania finansowe muszą przybrać formę plików XML. Z kolei od 1 września 2019 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany w zakresie struktur logicznych sprawozdań finansowych przygotowywanych po tym terminie. Muszą one zostać uwzględnione, aby w przyszłym okresie sprawozdawczym urzędy przyjęły nasze raporty. Jeżeli chodzi o istotne terminy związane ze sporządzaniem i składaniem tych dokumentów, to nie uległy one żadnym zmianom.

Zmiany w strukturach e-sprawozdań

Możliwe stało się tworzenie sprawozdań za lata wcześniejsze niż rok 2016. Usunięte zostały ograniczenia, które to uniemożliwiały. Skorzystają na tym jednostki znajdujące się w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez KRS, które do tej pory nie przygotowały sprawozdań obejmujących ten okres. Teraz będą mogły skorzystać z bezpłatnego systemu teleinformatycznego i złożyć je do KRS. W nowej wersji 1-2 struktury logiczne dają nam możliwość sporządzenia elektronicznych sprawozdań finansowych w formacie XML za rok 1995 i wszystkie późniejsze lata. Dotychczas dużym problemem było błędne wypełnienie pola identyfikującego jednostkę. Często zdarzało się, że jednostka wpisała numer NIP zamiast numeru KRS. Z tego powodu dochodziło do błędów podczas weryfikacji takiego e-sprawozdania. W nowych strukturach wprowadzono dwa oddzielne pola – „Identyfikator podatkowy NIP” oraz „Numer KRS”. To pierwsze musi wypełnić każda jednostka, a drugie pole dotyczy jedynie podmiotów, które zostały wpisane do rejestru.

Wielu przedsiębiorców miało problemy z wypełnieniem opisowej części wprowadzenia do sprawozdania finansowego. Dotychczas ostatnia pozycja tej sekcji dotyczyła polityki rachunkowości naszego przedsiębiorstwa i dzieliła się na cztery części. W nowej wersji pierwszy fragment opisowego wprowadzenia do sprawozdania dodano do tytułu. Od teraz będzie nosiła nazwę „Zasady (polityka) rachunkowości”. Resztę pozycji wprowadzenia pozostawiono bez żadnych zmian. Utworzono za to dodatkowe pole zatytułowane jako „Pozostałe”. Jego wypełnienie nie jest jednak obowiązkowe. Oprócz tego zmieniono opis odnoszący się do formatu plików z informacją dodatkową. Zgodnie ze starą wersją, struktury musiały być przygotowane w formacie PDF. Od 1 września 2019 roku, nie ma wskazanej postaci plików zawierających informacje dodatkowe. Możemy więc dołączyć je na przykład w postaci binarnej. Kolejną różnicą jest wprowadzenie obowiązku wypełnienia noty podatkowej wyłącznie dla jednostek zobowiązanych, czyli podatników CIT. W tym roku było to obowiązkowe dla wszystkich podmiotów kierujących się załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości podczas sporządzania sprawozdania finansowego.

O jakich terminach pamiętać?

Pierwszym istotnym terminem jest 31 marca 2020 roku. Do tego dnia mamy czas na sporządzenie sprawozdania finansowego i opatrzenie go właściwymi podpisami elektronicznych lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. W sumie mamy na to 3 miesiące od dnia bilansowego. Z kolei nasze e-sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez właściwy organ w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. W tym przypadku chodzi o dzień 30 czerwca 2020 roku. Obie te daty wypadają w niedzielę, więc nie wolno nam zwlekać do ostatniej chwili. Terminy składania sprawozdania finansowego różnią się pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Przedsiębiorcy będący podatnikami PIT mają czas do 30.04.2020 r., aby złożyć prawidłowo przygotowane e-sprawozdanie do szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Ostatnie istotne daty przypadają na lipiec 2020 roku. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS, to musimy przesłać sprawozdanie w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Czyli w tym przypadku nie później niż 15 lipca. Roczny raport należy dostarczyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Z kolei podatnicy CIT niewpisani do rejestru KRS mają czas najpóźniej do 10 lipca. W ciągu 10 dni od zatwierdzenia dokumentu muszą złożyć go w formie pliku XML do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W drugim roku obowiązkowego składania elektronicznych sprawozdań finansowych przedsiębiorcy powinni poradzić sobie znacznie lepiej.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biura rachunkowe Warszawa

Przeczytaj również

Najnowsze wpisy