Szukaj

O czym należy pamiętać, stosując enzymy paszowe w masowej hodowli zwierząt? – poradnik

O czym należy pamiętać, stosując enzymy paszowe w masowej hodowli zwierząt? – poradnik

W mieszankach paszowych wykorzystywanych do żywienia zwierząt znajdują się głównie komponenty pochodzenia roślinnego. Jednak ściany komórek roślin zbudowane są z polisacharydów niestrawnych dla trzody chlewnej. Aby zatem poprawić przyswajalność pokarmu przez zwierzęta, należy wspomóc naturalne możliwości ich organizmów poprzez regularne dostarczanie niezbędnych substancji z zewnątrz. Właśnie taką rolę odgrywają enzymy dodawane do pasz. Jak działają

W mieszankach paszowych wykorzystywanych do żywienia zwierząt znajdują się głównie komponenty pochodzenia roślinnego. Jednak ściany komórek roślin zbudowane są z polisacharydów niestrawnych dla trzody chlewnej. Aby zatem poprawić przyswajalność pokarmu przez zwierzęta, należy wspomóc naturalne możliwości ich organizmów poprzez regularne dostarczanie niezbędnych substancji z zewnątrz. Właśnie taką rolę odgrywają enzymy dodawane do pasz.

Jak działają enzymy paszowe?

Enzymy pełnią funkcję katalizatorów przyspieszających zachodzenie reakcji chemicznych. Enzymy paszowe, będące integralnym składnikiem mieszanek stosowanych w żywieniu zwierząt hodowlanych, zaliczane są do grupy hydrolaz. Wspomagają one rozkład niestrawnych wielkocząsteczkowych związków chemicznych. Główną rolą tych substancji jest usprawnianie trawienia pokarmu pochodzenia roślinnego. Trzoda chlewna nie jest bowiem naturalnie przystosowana do rozkładu celulozy obecnej we włóknach roślinnych. Polisacharydy nieskrobiowe, skrobia oporna oraz lignina zaburzają procesy trawienne i utrudniają przyswajanie substancji odżywczych przez przewód pokarmowy zwierząt, a pęczniejąc, rozpychają jelita. Dzięki zastosowaniu enzymów paszowych treść pokarmowa staje się łatwiej dostępna dla naturalnych enzymów trawiennych. Poprawia to ogólną przyswajalność składników odżywczych pożywienia. Istotną rolą enzymów dodawanych do mieszanek paszowych jest wsparcie pracy tych enzymów, które są naturalnie wytwarzane w organizmie. Warto dodać, że ma to szczególne znaczenie u młodych osobników.

Jakie enzymy wykorzystuje się w żywieniu zwierząt?

Podstawowymi enzymami wykorzystywanymi w żywieniu zwierząt są: β-glukanaza, ksylanaza, celulaza, pektynaza oraz hemicelulaza, które należą do grona katalizatorów rozkładu polisacharydów nieskrobiowych. Dzięki nim zwierzęta lepiej wykorzystują energię zawartą w ziarnach zbóż, śrucie sojowej i rzepakowej, a także ziarnach roślin strączkowych. Preparatami zawierającym te enzymy w różnych stężeniach są m.in. Rovabio®Advance L2 oraz Rovabio®Excel LC2. Kolejną grupę enzymów o dużym znaczeniu w hodowli zwierząt stanowią proteazy wspomagające hydrolizę białek. Wśród nich można wymienić pepsynę, trypsynę i chymotrypsynę oraz amylazę. Należy podkreślić, że proteazy skutecznie wspomagają przyswajanie pasz wysokobiałkowych. Enzymem o dużym znaczeniu w żywieniu trzody chlewnej jest fitaza. Fosfor obecny w ziarnach zbóż oraz nasionach roślin strączkowych, w dużej mierze nie jest bowiem dostępny dla zwierząt. Przykładowo u świń fitaza jelitowa wykazuje niską aktywność, dlatego suplementacja tego enzymu zapewnia lepsze przyswajanie fosforu, a także magnezu, cynku i wapnia.

Wpływ enzymów dodawanych do mieszanek paszowych na hodowlę

Enzymy stały się integralną częścią pasz podawanych zwierzętom. Trudno zatem wyobrazić sobie nowoczesną masową hodowlę bez ich wsparcia. Dzięki stosowaniu enzymów paszowych trzoda chlewna szybciej rośnie oraz lepiej wykorzystuje podawany pokarm i zawarte w nim główne składniki odżywcze, czyli białka, tłuszcze i węglowodany. Zwiększona przyswajalność składników mineralnych, zwłaszcza fosforu i wapnia, pozwala zwierzętom zachować dobry stan zdrowia i optymalne tempo rozwoju. Enzymy przyczyniają się też do mniejszego wydalania przez świnie masy kałowej, co dodatnio wpływa na zachowanie higieny i odpowiednich warunków bytowych hodowli. Pozwalają także uniknąć problemów związanych ze słabą perystaltyką jelit i wzdęciami u zwierząt. Preparaty wieloenzymatyczne umożliwiają optymalne wykorzystanie wartości pokarmowych pasz złożonych z różnych zbóż. Popularnym produktem o tak wszechstronnym działaniu jest Rovabio®Excel AP.

Kiedy należy podawać zwierzętom enzymy?

Enzymy należy podawać zwierzętom już we wczesnym stadium rozwojowym. W tym okresie substancje wspierające trawienie działają bowiem najbardziej efektywnie, gdyż młode organizmy nie mają jeszcze dobrze rozwiniętej własnej gospodarki enzymatycznej i w pełni ukształtowanej mikroflory jelitowej. Procesy trawienne przebiegają zatem u nich mniej sprawnie. Również u zwierząt dorosłych stosowanie enzymów paszowych jest całkowicie uzasadnione, ponieważ istotnie wpływają one na przyrost ich masy i lepsze wykorzystywanie podawanej paszy oraz zwiększają dostępność witamin i innych niezbędnych dla zdrowia pierwiastków.

Enzymy paszowe są niezbędnym elementem we współczesnym żywieniu zwierząt hodowlanych. Dodanie tych substancji do mieszanek paszowych zapewnia optymalne warunki do rozwoju i wzrostu zwierząt, dzięki maksymalizacji wykorzystywania zawartych w pokarmie substancji odżywczych i regulujących.

źródło: adifeed.pl – certyfikat qs

Przeczytaj również

Najnowsze wpisy