Szukaj

PPK a rozliczanie kosztów pracy – co warto wiedzieć?

PPK a rozliczanie kosztów pracy – co warto wiedzieć?

Zgodnie z nowymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które weszły w życie w styczniu 2019 roku, pracodawcy zostali zobowiązani do odprowadzania składek emerytalno-rentowych na rzecz swoich pracowników w ramach dobrowolnego programu oszczędnościowego. Tego rodzaju nowelizacja przepisów prawa niesie ze sobą zmiany w rozliczaniu miesięcznych dochodów pracownika oraz koszty, które powinny być ponoszone solidarnie zarówno przez

Zgodnie z nowymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które weszły w życie w styczniu 2019 roku, pracodawcy zostali zobowiązani do odprowadzania składek emerytalno-rentowych na rzecz swoich pracowników w ramach dobrowolnego programu oszczędnościowego. Tego rodzaju nowelizacja przepisów prawa niesie ze sobą zmiany w rozliczaniu miesięcznych dochodów pracownika oraz koszty, które powinny być ponoszone solidarnie zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Obsługa księgowa spółek stanęła więc przed kolejnym zadaniem, jakim jest sprawne przeprowadzenia firm, którym świadczy usługi prowadzenia księgowości przez proces dostosowania się do nowych przepisów.

Na jakich zasad opiera się PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe mają na celu wzrost zasobów oszczędnościowych Polaków, co ma się przyczynić do podniesienia poziomu ich życia w okresie około emerytalnym. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracodawca, zatrudniający minimum jedną osobę jest zobowiązany do założenia dla niej tej, swego rodzaju, lokaty bankowej. Tak dzieje się w przypadku zatrudnienia osób między 18-54 rokiem życia. W przypadku osób starszych przystąpienie do PPK jest kwestią dowolną, zależną od stosownego oświadczenia. Każdy pracodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z jedną z instytucji finansowych, mających zająć się prowadzeniem lokat pracowniczych. Do wyboru są następujące instytucje:

  • Fundusz Inwestycyjny,
  • Fundusz Emerytalny,
  • Zakład Ubezpieczeń.

Wpływy do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zasadniczo kwestia wygląda tak, że na początek lokaty pracowników zostaną zasilone środkami, pochodzącymi z Funduszu Pracy. Każdy otrzyma kwotę startową w wysokości 250 zł. Pracownik może otrzymywać także dodatkowe 240 zł rocznie, pod warunkiem, że suma wpłat do PPK będzie nie mniejsza niż suma 6 wpłat podstawowych, naliczanych od płacy minimalnej, która będzie aktualna w danym okresie. Pracowników, mających uprawnienia do niższych wpłat do rocznej premii będzie uprawniała wpłata 25% sumy wpłat z podstawowego uposażenia. Warto pamiętać o tym, że w przypadku zmiany pracy, zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, konto powinno zostać w pewnym sensie przepisane na pracownika do innego pracodawcy. Idea bowiem jest taka, żeby ta lokata przemieszczała się wraz z pracownikiem. Dodatkowo, ze względu na dobrowolność programu, pracownik może przestać wpłacać składki na program – wówczas pracodawca utraci obowiązek wpłaty składki na PPK pracownika.

Zasada rozliczania kosztów pracy po wejściu przepisów o PPK

Zasada rozliczania kosztów pracy będzie wyglądała tak, że dodatkowo pracownik będzie zobowiązany wpłacać 2% swojego wynagrodzenia brutto na powstałą lokatę, natomiast pracodawcę będzie obowiązywała dodatkowa składka na tę instytucję w wysokości 2% dochodów brutto właściwego pracownika. W praktyce oznacza to, że przy wypłacie w wysokości 2000 złotych składka pracownika wyniesie 40 złotych, a składka pracodawcy wyniesie 30 złotych. Dodatkowo pracodawca będzie musiał zapłacić 18% podatku od składki, jaką złoży na rzecz lokaty pracownika. System odprowadzania składek w odpowiedniej wysokości warto powierzyć firmie, zajmującej się obsługą księgową spółekponieważ jest to procedura wymagająca znajomości podstaw prawa oraz księgowości, którą większość z nas nie posługuje się biegle  na co dzień.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program rządu, mający na celu pomóc Polakom w świadomym i dobrowolnym zarządzaniu swoimi finansami tak, aby część z nich była odkładana na przyszłość. Założeniem programu jest solidarne oszczędzanie, oparte na podobnym rozdziale składki pomiędzy pracownika a pracodawcę, jednak dla samego pracodawcy wiąże się ono także ze zmianami w rozliczaniu kosztów pracy.

Przeczytaj również

Najnowsze wpisy