Szukaj

Windykacja przez kancelarię radców prawnych – dlaczego jest skuteczna?

Windykacja przez kancelarię radców prawnych – dlaczego jest skuteczna?

Instytucja windykacji sięga czasów bardzo odległych, gdyż znana jest już w prawie rzymskim. W uproszczeniu windykację można zdefiniować jako próbę odzyskania przez wierzyciela swoich należności od dłużnika. W tym celu można wykorzystać różne czynności prawne i procesowe. Przydatna może okazać się dla każdego, kto nie uzyskał od swojego dłużnika spłaty długu, bez względu na to

Instytucja windykacji sięga czasów bardzo odległych, gdyż znana jest już w prawie rzymskim. W uproszczeniu windykację można zdefiniować jako próbę odzyskania przez wierzyciela swoich należności od dłużnika. W tym celu można wykorzystać różne czynności prawne i procesowe. Przydatna może okazać się dla każdego, kto nie uzyskał od swojego dłużnika spłaty długu, bez względu na to czy wierzycielem jest osoba fizyczna, czy średnie lub duże przedsiębiorstwo. Do windykacji należy przystąpić wtedy, gdy dłużnik nie podejmuje z nami kontaktu i spóźnia się ze spłatą swojej należności.

Rodzaje windykacji

Windykacja dzieli się na polubowną, czyli miękką, podczas której, próbujemy skontaktować się z dłużnikiem, posługujemy się takimi narzędziami jak wezwanie do zapłaty, prowadzenie korespondencji, negocjacje w celu skłonienia dłużnika, by uregulował należność dobrowolnie, bez przymusu sądowego. Ten typ windykacji jest o wiele korzystniejszy zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. Jest to metoda o wiele tańsza, nie naraża bowiem stron na koszty postępowania, umożliwia uniknięcie długotrwałych procesów sądowych, a dłużnikowi pozwala uniknąć wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników. Może się jednak okazać, że w danym przypadku narzędzia windykacji miękkiej będą niewystarczające. Jeżeli na tym etapie nie udaje się uzyskać od dłużnika należności, wtedy następuje windykacja twarda, czyli dochodzenie spłaty długu na drodze sądowej. Co ważne etapu windykacji polubownej nie można pominąć! By złożyć wniosek w sądzie, trzeba udowodnić, że zostały podjęte próby polubownego rozwiązania konfliktu z dłużnikiem.

Kancelarie radców prawnych często oferują pomoc na każdym etapie windykacji. Na czym te usługi polegają?

Windykacja z pomocą kancelarii radców prawnych

Radca prawny, działając w granicach pełnomocnictwa, kontaktuje się z dłużnikiem i negocjuje z nim sposób zapłaty długu i ewentualne rozłożenie go na raty. Jeżeli dochodzi do zawarcia porozumienia, w imieniu klienta podpisuje ugodę z dłużnikiem i wysyła mu wezwanie do zapłaty. W przypadku nieuzyskania spłaty długu w uprzednio wyznaczonym terminie najpierw bada zasadność pozwu. Jeśli zaistniały ku temu odpowiednie przesłanki, kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Na etapie windykacji sądowej radca prawny wnosi pozew, a następnie reprezentuje prawa swojego klienta na każdym etapie postępowania sądowego. Jeżeli w wyniku wniesionego pozwu sąd wyda nakaz zapłaty lub wyrok i orzeczenia te się uprawomocnią, to wtedy zadaniem radcy prawnego jest złożenie w sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Klauzulę taką sąd powinien nadać niezwłocznie. Kiedy otrzymamy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, możemy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji długu przez komornika.

Skuteczna czy bezskuteczna?

Udanie się o pomoc do kancelarii prawnej nie jest co prawda dla wierzyciela jedyną opcją. Może prowadzić ją samodzielnie lub przy wsparciu firm outsourcingowych. Pamiętajmy jednak, że by skutecznie przeprowadzić windykację, należy poznać przepisy regulujące kwestie odzyskiwania należności. Dodatkowo mobilizujący dla wielu dłużników jest czynnik psychologiczny. Pismo skierowane przez radcę prawnego może zmobilizować do szybszej spłaty zobowiązania. Pamiętajmy też, że im wcześniej zwrócimy się do radcy prawnego o pomoc prawną, tym większa jest szansa na skuteczne odzyskanie naszego długu – podlega on bowiem przedawnieniu!

źródło: radcowie-prawni.waw.pl – zapis windykacyjny w testamencie a zachowek

Przeczytaj również

Najnowsze wpisy