Szukaj

Montaż instalacji igłofiltrowych – na czym polega?

Montaż instalacji igłofiltrowych – na czym polega?

Występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych na terenie budowy utrudnia wykonywanie wykopów pod fundamenty, a także tworzenie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej czy też gazowej. Podtopienie wykopów może zatem uniemożliwić terminową realizację prac i spowodować znaczący wzrost kosztów budowy. Aby tego uniknąć, zaleca się przeprowadzenie odwodnienia terenu przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jednym ze sposobów na odwodnienie terenu jest

Występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych na terenie budowy utrudnia wykonywanie wykopów pod fundamenty, a także tworzenie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej czy też gazowej. Podtopienie wykopów może zatem uniemożliwić terminową realizację prac i spowodować znaczący wzrost kosztów budowy. Aby tego uniknąć, zaleca się przeprowadzenie odwodnienia terenu przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jednym ze sposobów na odwodnienie terenu jest użycie igłofiltrów.

Czym są instalacje igłofiltrowe?

Montaż instalacji igłofiltrowych to skuteczny sposób na pozbycie się zarówno wód powierzchniowych, jak i gruntowych z rozległego terenu. Tego rodzaju technologia wykorzystywana jest m.in. podczas budowy dróg ekspresowych i autostrad. Odwodnienie może mieć charakter okresowy lub stały. Pierwszy typ przeprowadza się zwykle na potrzeby prac konstruktorskich i inżynieryjnych, podczas których wykonuje się wykopy sięgające poniżej poziomu wód gruntowych. Z drugiego korzysta się w celu zwiększenia konsolidacji i stabilności gruntu (zwłaszcza na terenach zagrożonych obsunięciami). Instalacje igłofiltrowe są niekiedy również stosowane do wykonywania odwodnień rolniczych, a także w celu pozyskiwania wody pitnej lub nawodnieniowej.

Budowa systemu

Najważniejszym elementem całej instalacji jest igłofiltr, czyli przewód rurowy o różnej średnicy, na którego końcu znajduje się perforowany filtr wykończony stożkowatym ostrzem. Przewód umieszczany jest w gruncie w taki sposób, by jego część końcowa mieściła się poniżej poziomu gruntu. Zazwyczaj igłofiltry znajdują się na głębokości od 4 do 6 metrów i są podłączane do agregatu pompowego za pomocą kolektorów. Agregat pompowy wytwarzając podciśnienie, odciąga wodę z gruntu, a następnie odprowadza ją rurociągiem lub wężem zrzutowym poza układ.

Prawidłowy montaż

Montaż instalacji igłofiltrowych rozpoczyna się od wprowadzenia igłofiltrów na określoną głębokość. Proces umieszczania igłofiltrów nazywany jest wpłukiwaniem. Polega on na użyciu strumienia wodnego o dużym ciśnieniu i silnym natężeniu, dostarczanego przez motopompę lub inne urządzenie. W pierwszym etapie prac do gruntu wprowadzane są rury wpłukujące o różnej średnicy. Po ich umieszczeniu odłączane są węże wpłukujące, a we wnętrzu rur instalowane są igłofiltry. Ze względu na ograniczoną odporność na uszkodzenia, igłofiltry nie mogą być wpłukiwane samodzielnie. Gdy znajdą się one na określonej głębokości, rura wpłukująca powinna zostać usunięta z gruntu.

Kolejnym etapem prac montażowych jest podłączenie igłofiltra do kolektora ssącego za pomocą uszczelki typu O-ring. Kolektor umieszczony nad poziomem gruntu zostaje przymocowany do agregatu pompowego. W zależności od miejsca, w którym znajduje się pompa, konieczne może być zastosowanie dodatkowych elementów instalacyjnych, takich jak łuki, łączniki, czy też rury przelotowe. Po sprawdzeniu szczelności instalacji możliwe jest uruchomienie pompy wytwarzającej podciśnienie i pobierającej wody z gruntu. Agregat pompowy po zassaniu wody odprowadza ją z układu, umożliwiając w ten sposób prowadzenie prac w wykopach, a także wykonywanie instalacji kanalizacyjnych czy też wodociągowych. O skuteczności działania instalacji igłofiltrowych bardzo często decyduje wydajność i moc zastosowanych agregatów.

Odwodnienie podłoża gruntowego ma istotny wpływ na tempo oraz koszty prowadzonych prac budowlanych. Nowoczesne igłofiltry wyposażone w wydajną pompę umożliwiają obniżenie poziomu wód gruntowych nawet o cztery metry. Ich duża skuteczność oraz szerokie zastosowanie sprawiają, że instalacje igłofiltrowe są coraz częściej montowane na placach budowy.

źródło: hgs.waw.pl – geotechnika Warszawa

Przeczytaj również

Najnowsze wpisy