Szukaj

Przegląd regałów magazynowych wysokiego składowania – co trzeba wiedzieć?

Przegląd regałów magazynowych wysokiego składowania – co trzeba wiedzieć?

Zgodnie z normą unijną (PN-EN 15635) obowiązującą już od 2018 roku, a dotyczącą zastosowania i prawidłowego utrzymania urządzeń przeznaczonych do składowania, regały magazynowe wysokiego składowania podlegają trzem typów przeglądów, a mianowicie: natychmiastowym, realizowanym ad hoc zgłoszeniom, okresowym oględzinom i przeglądom eksperckim. Przy czym przegląd regałów magazynowych wysokiego składowania powierzany jest najczęściej przez przedsiębiorców firmom zewnętrznym,

Zgodnie z normą unijną (PN-EN 15635) obowiązującą już od 2018 roku, a dotyczącą zastosowania i prawidłowego utrzymania urządzeń przeznaczonych do składowania, regały magazynowe wysokiego składowania podlegają trzem typów przeglądów, a mianowicie: natychmiastowym, realizowanym ad hoc zgłoszeniom, okresowym oględzinom i przeglądom eksperckim. Przy czym przegląd regałów magazynowych wysokiego składowania powierzany jest najczęściej przez przedsiębiorców firmom zewnętrznym, dlatego także warto znać jego standardowy zakres.

Przegląd regałów magazynowych jako element szkolenia BHP

W firmie, w której realizowane są prawidłowo zasady BHP, nowi operatorzy wózków widłowych zaznajamiani są ze specyfiką instalacji regałowych w magazynie. Najczęściej szkolenia z instrukcji obsługi regałów przeprowadzają ich dostawcy, a każde zdarzenie niepożądane opisuje się i ujmuje w dokumentacji regału.

Okresowe oględziny

Drugi typ nadzoru to tak zwane oględziny, które najczęściej są wykonywane przez kierownika magazynu, który w zakresie swoich obowiązków posiada dozór nad bezpieczeństwem systemów regałowych. To on jest odpowiedzialny za przegląd regałów wysokiego składowania, a każdy przegląd musi formalnie udokumentować. Okresowe oględziny są przez niego przeprowadzane regularnie i powiązane z oceną ryzyka.

Przeglądy ekspercie regałów magazynowych

Przeglądy ekspercie regałów magazynowych są formą profesjonalnego, zewnętrznego nadzoru instalacji regałowych. Przeglądu takiego dokonuje zwykle zewnętrzny ekspert, który jest w stanie wykryć i sklasyfikować uszkodzenia udarowe. Ekspert finalnie przygotowuje również formalną dokumentację pokontrolną.

Bardzo ważnym zagadnieniem rzetelnego przeglądu eksperckiego jest kontrola montażu regałów, umożliwiająca wykrycie zmian w konfiguracji ich konstrukcji. Sprawdzana jest wówczas pełna dokumentacja regałów magazynowych. Ekspert raportuje w tym przypadku bieżący układ regałów, uwzględniając w sprawozdaniu pokontrolnym także poziomy składowania oraz dopuszczalne nośności użytkowanych konstrukcji regałów magazynowych wysokiego składowania. Przeglądy eksperckie tego typu regałów magazynowych dotyczyć powinny również parametrów takich jak faktyczny stan palet albo urządzeń dodatkowych umożliwiających składowanie ładunków. Palety muszą być bowiem w odpowiednim stanie technicznym, bez istotnych uszkodzeń i wad, a także ich użytkowanie odbywać się powinno zgodnie z zaleceniami producenta regałów.

W trakcie przeglądu eksperckiego weryfikuje się również jakość pracy dostawcy, sprawdzając protokół technicznego odbioru instalacji, zarówno pod względem jego merytorycznych treści, jak i formy sprawozdawczej. Bardzo ważnym zagadnieniem przeglądu eksperckiego jest stwierdzenie prawidłowo realizowanej odpowiedzialności użytkownika regałów magazynowych. Podczas przeglądu ekspert stwierdzi, czy osoba, w której zakresie obowiązków leży okresowa kontrola stanu technicznego regałów magazynowych, faktycznie to zadanie realizuje i dokonuje ona stosownych zgłoszeń. Każde, z zasygnalizowanych powyżej zagadnień przeglądu eksperckiego regałów magazynowych powinno zostać – w odpowiedniej formie – omówione w raporcie pokontrolnym, który jest bardzo ważną dokumentacją dla działającego profesjonalnie przedsiębiorcy. Przegląd regałów magazynowych wysokiego składowania stanowi bowiem niezwykle istotny element bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie magazynu, a jego prawidłowe wykonanie zalicza się do dobrych praktyk w każdej, wiarygodnej firmie.

Przeczytaj również

Najnowsze wpisy