Szukaj

Akcent wyrazowy w języku angielskim

Akcent wyrazowy w języku angielskim

Każdy język posiada swoje własne zasady dotyczące akcentów wyrazowych. W języku angielskim występuje kilka ważnych reguł dotyczących akcentu, które warto sobie przyswoić, by nasze wypowiedzi były poprawne i płynne oraz zrozumiałe dla innych. Dlaczego warto doskonalić akcent? Wiele osób uważa, że odpowiedni akcent i poprawna wymowa ma marginalne znaczenie w porównaniu ze znajomością zasad gramatyki

Każdy język posiada swoje własne zasady dotyczące akcentów wyrazowych. W języku angielskim występuje kilka ważnych reguł dotyczących akcentu, które warto sobie przyswoić, by nasze wypowiedzi były poprawne i płynne oraz zrozumiałe dla innych.

Dlaczego warto doskonalić akcent?

Wiele osób uważa, że odpowiedni akcent i poprawna wymowa ma marginalne znaczenie w porównaniu ze znajomością zasad gramatyki czy słownictwa. Jednak, aby komunikacja przebiegała płynnie i bez ewentualnych niedomówień, naprawdę ważna jest poprawna artykulacja. W języku angielskim wiele wyrazów ma bowiem bardzo podobny zapis, więc tylko odpowiedni akcent i właściwa wymowa pozwala na ich rozróżnienie. Poprawny akcent to również kwestia poszanowania danego języka oraz bardziej elegancki styl wypowiedzi.

Akcent w języku angielskim

Nauka języka angielskiego jest istotna ze względu na to, iż jest to uniwersalny, międzynarodowy sposób komunikacji. W angielskim kwestia akcentu jest dosyć elastyczna i nieustandaryzowana, ale nie należy nim dowolnie manipulować. Przede wszystkim nie można jednoznacznie wskazać zasad dotyczących sylab, które powinny być akcentowane. Intensywne i regularne konwersacje po angielsku zapewne pozwolą przyswoić charakterystyczne cechy wymowy.

Lekcje języka angielskiego przewidują jednak zwykle omówienie kilku nadrzędnych reguł związanych z akcentem, które mogą ułatwić dalszą naukę. Przede wszystkim w zapisie fonetycznym danych wyrazów, akcent wyrażany jest poprzez górny apostrof. Oznacza to, że pada on na sylabę, która znajduje się bezpośrednio po apostrofie. W przypadku wyrazów jednosylabowych nie ma potrzeby zaznaczania akcentu apostrofem górnym, ponieważ pada on na tę jedną sylabę (np. one, top). Podczas nauki języka angielskiego warto wziąć pod uwagę również tzw. akcent poboczny, obecny zwykle w dłuższych wyrazach (np. grandfather [‚grean(d),fa:ðə(r)]). W zapisie fonetycznym poszczególnych wyrazów jest on zaznaczany za pomocą przecinka. Jednak jest to informacja skierowana głównie dla językoznawców.

Podstawowe zasady akcentowania

W języku angielskim wyróżniamy kilka podstawowych zasad dotyczących poprawnego akcentowania. Wśród nich warto wymienić reguły typu:

  • w większości przymiotników i rzeczowników, które mają dwie sylaby, akcentuje się pierwszą sylabę (np. FROsty),
  • rzeczowniki złożone zwykle mają akcent, przypadający na pierwszą sylabę (np. BLACKboard),
  • w czasownikach i przymiotnikach złożonych, zazwyczaj akcentuje się drugą sylabę (np. oldFASHioned),
  • w większości czasowników dwusylabowych, akcentuje się ostatnią sylabę (np. creATE),
  • wyrazy, które posiadają sufiks -is, -sion, -tion, akcentuje się przedostatnią sylabę (np. senSAtion),
  • w wielu przypadkach akcent pada na długą samogłoskę (np. furniTURE),
  • w rzeczownikach, które składają się z dwóch członów, akcent najczęściej pada na pierwszy człon,
  • w przymiotnikach i czasownikach, które składają się z dwóch członów, akcentuje się zazwyczaj drugi człon.

Warto jednak podkreślić, że w języku angielskim istnieje bardzo wiele wyjątków związanych z akcentowaniem, które nie mają związku z żadną zasadą.

Regularne konwersacje po angielsku zapewne są dużo bardziej efektywną metodą nauki akcentowania niż przyswajane reguł i sztucznych zasad. Bardzo ważne jest także to, iż w angielskim, akcent ustala się jedynie na podstawie wymowy, a nie pisowni. Niestety na regularnych lekcjach języka angielskiego w szkołach nie przywiązuje się dostatecznej wagi do ćwiczeń związanych z odpowiednią wymową, intonacją i akcentem. Zapewne warto więc uzupełnić naukę o kurs konwersacyjny w prywatnej szkole językowej czy indywidualne lekcje z native speakerem.

Źródło: archibald.pl – korepetycje angielski

Przeczytaj również

Najnowsze wpisy